Regulamin mediów

1. Decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu/odrzuceniu wniosku akredytacyjnego każdorazowo podejmuje Organizator.
2. W czasie trwania zawodów dziennikarz/fotoreporter zobowiązany jest posiadać akredytację wydaną przez Organizatora.
3. Osoba akredytowana jest uprawniona do poruszania się wyłącznie w strefach wyznaczonych dla danych przedstawicieli mediów.
4. Osoby akredytowane, które przebywają na terenie FOP (Field of Play), czyli arenie zmagań, zostały do tego upoważnione przez Organizatora.
5. Zabrania się przeprowadzania transmisji z zawodów osobom nieupoważnionym przez Organizatora.
6. Osoba akredytowana jest zobowiązana do stosowania się do wytycznych służb porządkowych oraz wszelkich uwag organizatora.
7. Osoba akredytowana przyjmuje do wiadomości, iż posługiwanie się akredytacją w sposób niezgodny z prawem lub powyższym regulaminem będzie skutkowało pozbawieniem akredytacji.