Legnica – gospodarz

Położenie

Miasto leży w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej na wysokości 113 -168 m n.p.m. Jego klimat zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce – średnia roczna temperatura wynosi ponad 8,5 stopnia C, a ilość opadów – około 577 mm. Miasto odznacza się największą w skali kraju ilością dni słonecznych i jednym z najdłuższych okresów wegetacji roślin. Korzystne położenie miasta w centrum Dolnego Śląska – na skrzyżowaniu europejskich szlaków komunikacyjnych – ma istotne znaczenie dla jego rozwoju gospodarczego i turystycznego. Równie ważne jest bliskie sąsiedztwo z Niemcami i Czechami. Legnica leży na historycznych trasach: wędrówek cystersów oraz handlowo-pielgrzymkowej Via Regia rozpoczynającej się w Portugalii, a kończącej na Ukrainie. Również dzisiaj miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym: drogowym z autostradą A-4 (wschód-zachód) i drogą krajową nr 3 (północ-południe) oraz kolejowym Wrocław – Drezno.

Historia

\Legnica, jedno z najstarszych miast w regionie, jest trzecim co do wielkości miastem na Dolnym Śląsku. Liczy ponad 100 tys. mieszkańców. Stanowi ważne centrum gospodarcze oraz znaczący w skali regionu i kraju ośrodek kulturalny oraz akademicki. Od 1 czerwca 1975r. do 31 grudnia 1998 miasto było stolicą województwa legnickiego. Obecnie jest siedzibą władz powiatu grodzkiego i ziemskiego, a także diecezji kościoła rzymskokatolickiego. Legnica, Liegnitz, Lignica – pod tą nazwą kryje się miasto o wielowiekowej, barwnej historii, w której splatają się tradycje różnych narodów i kultur. Ponad 500 lat pozostawało pod berłem Piastów – to tutaj najdłużej panowała dynasta królów Polski. Podobnie jak cały region, Legnica przechodziła pod panowanie Korony Czeskiej, Habsburgów, Prus, Niemiec. Przez gród przetaczały się krwawe rajzy wojny trzydziestoletniej. To właśnie pod Legnicą rozegrały się wielkie bitwy, w których rozstrzygała się historia Europy. Pierwsza – z Mongołami w 1241 roku, którzy wtedy właśnie posunęli się najdalej w swojej wielkiej ekspansji na Zachód. Następnie – w 1760 roku, kiedy to wojska pruskie Fryderyka II pokonały oddziały austriackie oraz w 1813 roku, gdy wojska antynapoleońskiej koalicji prusko-rosyjskiej, dowodzone przez marszałka Blüchera odniosły zwycięstwo nad wojskami Napoleona.Bogatą historię miasta najlepiej ilustrują zabytki architektury, począwszy od średniowiecznego zamku Piastów, katedrę, kościół Marii Panny, przez barokowe kościoły i potężne założenie Akademii Rycerskiej, skończywszy na secesyjnych willach Tarninowa. Ma w swej najnowszej historii Legnica także blisko 50-letni okres zdominowania miasta przez wojska Armii Radzieckiej, a po rozpadzie ZSRR – Armii Federacji Rosyjskiej. W latach 1945-1993 stacjonował tu potężny sowiecki garnizon i mieściło się dowództwo Północnej Grupy Wojsk. Właśnie w Legnicy zapadały strategiczne decyzje dotyczące bezpieczeństwa Europy i świata. Stąd wojska radzieckie ruszyły w sierpniu 1968 r. na Czechosłowację. Miasto przez pół wieku nie posiadało realnej suwerenności. Decyzje władz komunalnych musiały być konsultowane z radzieckimi dowódcami. W ciągu 15 lat od wyjścia ostatniego rosyjskiego żołnierza (16 września 1993) zdołano zagospodarować całe ogromne mienie pozostawione przez Rosjan. Powstała reprezentacyjna dzielnica Tarninów, liczne osiedla mieszkaniowe (w budynkach koszarowych) i obiekty użyteczności publicznej. Legnica odzyskała trzecią część swej powierzchni. W ciągu ostatniego półwiecza do miasta przylgnęła nazwa „Mała Moskwa”. Zrodził się też szczególny rodzaj współistnienia obok siebie obu społeczności – wymuszony przez politykę i historię. Kiedy rany się zabliźniły, pozostała pamięć i „małomoskiewska” legenda. Na nich właśnie oparł swój nagrodzony Złotymi Lwami na Festiwalu w Gdyni film Waldemar Krzystek.

Miasta partnerskie

Legnica związana jest umowami partnerskimi z Wuppertalem w Niemczech, Drohobyczem na Ukrainie, Blanskiem w Czechach i Roanne we Francji. Angażuje się także we współpracę Dolnego Śląska z Saksonią, Alzacją oraz regionem Dniepropietrowskim i Kirowogradzkim na Ukrainie. Działania te zostały wysoko ocenione przez Radę Europy, która wyróżniła miasto Honorowym Dyplomem, Sztandarem oraz Honorową Tablicą.

Miasto zieleni

Legnica to miasto pełne zieleni i pomników przyrody, z ponad stuletnim parkiem, nie bez przyczyny już w XIX wieku nazywane Miastem Platanów i Ogrodów. Powstał wówczas Miejski Park, a także liczne skwery i place ozdobione zielenią, ulice obsadzono szpalerami drzew. Dziś w Legnicy jest 170 ha urządzonych terenów zielonych, którymi opiekuje się Ogrodnik Miejski. Najważniejszym spośród nich jest park położony w samym sercu miast – duma i ulubione miejsce spacerów mieszkańców, który mocno ucierpiał podczas huraganu, jaki nawiedził miasto 23 lipca 2009 r. W długiej historii miasta podobny kataklizm nie wydarzył się nigdy. Wiatr wiejący z prędkością 36 metrów na sekundę (ok.130 km/h), a miejscami dochodzący do 180 km/h, odpowiadał najwyższemu poziomowi w 12-stopniowej skali Beauforta. Huragan powalił tysiące drzew, pozrywał dachy i linie energetyczne, uszkodził setki budynków mieszkalnych i obiekty użyteczności publicznej. Najbardziej ucierpiała południowo-wschodnia część miasta oraz Park Miejski, w którym zniszczona została większość zabytkowego drzewostanu. Jego rewitalizacja kosztowała niemal 5 mln złotych. W jej ramach posadzono ponad 1 100 drzew, kilkanaście tysięcy ozdobnych krzewów i ok. 90 000 bylin. Pozwoliło to na wierną rekonstrukcję Parku Miejskiego, dzięki której kolejne pokolenia będą miały możliwość podziwiania parku w jego historycznej, dziewiętnastowiecznej stylistyce.Miasto znane jest także z dbałości o środowisko naturalne, co zaowocowało kilkukrotnym nagrodzeniem Legnicy tytułem Gminy Przyjaznej Środowisku (w latach 2003-2012). Miasto zdobyło również tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii (w 2007 r.), zostało również dwukrotnie (w 2008 i 2009 r.) wyróżnione Europejską Nagrodą Ekologiczną.

Znany w Polsce ośrodek kulturalny

Legnica jest prężnym ośrodkiem kulturalnym i artystycznym Dolnego Śląska. Działają tu: zdobywający nagrody w kraju i za granicą Teatr im. H. Modrzejewskiej, Muzeum Miedzi, Galeria Sztuki – specjalizująca się w wystawach srebra artystycznego, Legnickie Centrum Kultury, Legnicka Orkiestra Symfoniczna i wiele innych. Legnica słynie z ciekawych, wyjątkowych imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak: wystawa konkursowa „Satyrykon-Legnica”, Legnicki Festiwal Srebra, Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat”, Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Pod Kyczerą”, Legnickie Wieczory Organowe, Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”. Cała rodzina może miło spędzić czas podczas „Imienin Ulicy Najświętszej Marii Panny”, Spływu Samoróbek, czy Turnieju Kowali. Kalendarz imprez jest bogaty i różnorodny. Na tych, którzy pozostaną w mieście na dłużej czeka nowoczesna baza hotelowo-gastronomiczna.

Miasto inwestycji

Poza partnerstwem w sferach kultury, sportu i edukacji, Legnica poszukuje też kontrahentów zagranicznych do współpracy gospodarczej. Legnica to nowoczesny ośrodek miejski, wyposażony w dobrą, sprzyjającą mieszkańcom i przedsiębiorcom infrastrukturę techniczną, dysponujący także wykształconą, młodą kadrą pracowniczą. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój miasta. Obok przemysłu odzieżowego oraz przetwórstwa miedzi rozwijają się nowe gałęzie przemysłu, m.in. związane z motoryzacją i budownictwem. Z myślą o rozwoju przedsiębiorczości i powstaniu nowych miejsc pracy utworzono w 1997 roku Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (LSSE), która obejmuje swoimi granicami powierzchnię 1042 hektarów w trzynastu podstrefach. Dzięki działalności w Legnickiej Strefie inwestor otrzymuje możliwość zwrotu nawet 60% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub 2 – letnich kosztów pracy. Położenie na terenie Dolnego Śląska, jednego z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski, bliskość dużych ośrodków akademickich i dostępność wykwalifikowanego personelu powodują, że LSSE jest doskonałym miejscem do inwestycji. Atrakcyjna lokalizacja na styku międzynarodowych szlaków komunikacyjnych oraz profesjonalna obsługa inwestorów sprawiły, że Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną obdarzyły zaufaniem takie firmy jak Volkswagen Motor Polska, grupa Toyota, CCC, Hormann, Sitech i wiele innych uznanych przedsiębiorstw zarówno polskich, jak i międzynarodowych. W ruch inwestycyjny aktywnie włącza się samorząd, przeprowadzając m.in. restaurację zabytkowych obiektów, budując obwodnicę zachodnią i sieć nowych dróg w mieście, czy remontujące te istniejące, rewitalizując budynki mieszkalne, centrum staromiejskie, a także inwestując w infrastrukturę sportową. Przez ostatnią dekadę miasto wybudowało kilkanaście kompleksów sportowych przy szkołach, zmodernizowało stadion miejski oraz przyległe do niego boiska treningowe. Dzięki staraniom władz miasta udaje się także pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji, dzięki temu wiele strategicznych inwestycji miejskich zrealizowano przy pomocy środków z europejskich funduszy strukturalnych.

Jedno z piękniejszych śląskich miast

Jedną z ważniejszych inwestycji legnickiego samorządu ostatnich lat jest rewitalizacja staromiejskiego centrum, w ramach której zmodernizowane zostały: ul. Najświętszej Marii Panny – główny trakt handlowy w mieście, część ul. Rycerskiej, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Katedralny, a także płyta Rynku. Kolejny etap rewitalizacji tego obszaru to budowa i przebudowa ulic przyległych do Rynku, w tym przeprowadzana w 2011 roku przebudowa ulicy Środkowej. Realizacja tej inwestycji niewątpliwie przyczynia się do odtworzenie staromiejskiego klimatu śródmieścia Legnicy i przywrócenia ładu przestrzennego w tej historycznie najcenniejszej części miasta. Ostatnia dekada to także okres przykładania wielkiej wagi do renowacji zabytków. Akademia Rycerska, kamieniczki kupieckie tzw. Śledziówki, kamieniczka Scholza z dekoracjami sgraffitowymi – to tylko wybrane przykłady zabytków, którym miasto przywraca dawną świetność, czyniąc przez to Legnicę miejscem bardziej atrakcyjnym nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów. W wyniku podejmowanych przez władze miasta działań, Legnica przestaje być „perłą” socjalistycznej architektury i odzyskuje należny jej charakter jednego z najznamienitszych i najpiękniejszych śląskich miast, czego potwierdzeniem jest zdobycie przez ul. Najświętszej Marii Panny tytułu najpiękniejszej ulicy w Polsce, w zorganizowanym przez magazyn Wasze Podróże w 2011 roku plebiscycie.

Legnica – z nią zawsze po drodze

Legnica to miasto wielu możliwości, ze śmiałymi planami na przyszłość. Wciąż wzrastająca atrakcyjność oferty inwestycyjnej, biznesowej i kulturalnej czyni z miasta jedno z najważniejszych centrów na mapie Dolnego Śląska. To miejsce, któremu warto przyjrzeć się z bliska, poznać jego wielką historię zapisaną na kartach dziejów Europy i współczesności. Z Legnicą bowiem, grodem na skrzyżowaniu szlaków łączących od wieków Wschód z Zachodem i Północ z Południem, każdemu zawsze jest po drodze.

WIRTUALNA WYCIECZKA

Legnica (2) Resized
Legnica (13) Resized
Legnica (12) Resized
Legnica (11) Resized
Legnica (1) Resized
Legnica (1) Resized Converted
Legnica (8) Resized
Legnica (7) Resized
Legnica (6) Resized
Legnica (5) Resized
Legnica (4) Resized
Legnica (3) Resized
Legnica (9) Resized
Legnica (10) Resized